การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน12 ปี และไม่เกิน 15 ปี “ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”

ขยายขนาดตัวอักษร :
  1. ติดต่อขอรับใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
  2. รับสมัครคัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอละ 1 ทีม วันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
  3. คัดเลือกตัวแทนระดับอำเภอ วันที่ 23-31 กรกฎาคม 2561
  4. จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
  5. กำหนดการแข่งขันระดับสหกรณ์ฯ ระหว่าง วันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์

อ่านรายละเอียด + ดาวน์โหลดใบสมัคร ดังเอกสารแนบข้างล่างนี้คะ

Go to top