กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

ขยายขนาดตัวอักษร :

แจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด  ทุกท่านทราบ

        จากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  กำหนดการจ่ายเงินปันผลโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย    ของสมาชิกโดยตรง (เหมือนปีที่ผ่านมา) สมาชิกสามารถกดเงินปันผลผ่านตู้ ATM   ส่วนสมาชิกที่ไม่มีเลขที่บัญชีเงินฝากกับธนาคารกรุงไทยมารับเงินสดได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ในวันพุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป

Go to top