แสดง # 
# ชื่อ
21 ขอเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี
22 การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
23 รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561
24 ประกาศ รายชื่อประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
25 ด่วน ขยายเวลารับสมัคร สมาชิกสามัญ + สมทบ อายุระหว่าง 51-60 ปี ถึง 30 พฤศจิกายน 2561
26 ขอเชิญเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2561
27 ผลการแข่งขันกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ประจำปี 2561"
28 แจ้งผลการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
29 การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน12 ปี และไม่เกิน 15 ปี “ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561”
30 สสอค. เปิดรับสมัครกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ปี 2561 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561

หน้า 3 จาก 12

Go to top