แสดง # 
# ชื่อ
51 การรับสมัครเลือกตั้งตำแหน่งประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
52 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมเซาน์เทิร์นวิว ปัตตานี
53 รายชื่อผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2560
54 สถานที่เลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
55 การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
56 ตารางการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560
57 รายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ ประจำปี 2560
58 โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
59 สมัครเข้าแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ครั้งที่ 4 “ออมทรัพย์ครูปัตตานี.เกมส์ 2560”
60 สหกรณ์ฯ หยุดทำการ 1 วัน เนื่องในวันตรุษอีฎิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ)

หน้า 6 จาก 12

Go to top