สส.ชสอ.

ขยายขนาดตัวอักษร :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. (สส.ชสอ.) -> กดลิงค์ไปเว็บไซต์ <-

ข้อมูล / ประกาศข่าว
ดาวน์โหลด
1. ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2562 ถึงรอบที่ 2/2563 download
2. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2562 (เงินคงสภาพ) download
3. ประกาศการรับสมัครสมาชิก กรณีพิเศษ download
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.) download
5. แจ้งยอดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจำปี 2563 download
5. สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครสมาชิก ปี 2563 download
Go to top