ความคืบหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานขั้นล่าง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ความคืบหน้าการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานขั้นล่าง ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ตามโครงการปรับปรุงสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 (8)
เลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิกแต่ละอำเภอ
เลือกผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ สถานที่เลือกตั้งของกลุ่มสมาชิกแต่ละอำเภอ (12)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.) กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.) กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 (6)
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 60/2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.09 น. โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีคณะกรรมการดำเนิน การ ชุดที่ 60/2561 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (10)
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2561
กิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4-9 ตุลาคม 2561 (14)
โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จำนวนสมาชิกผู้เกษียณทั้งหมด  222 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 191 ราย
โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จำนวนสมาชิกผู้เกษียณทั้งหมด 222 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 191 ราย (16)
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล
โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล (10)
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์" ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 (14)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 (17)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2561 (17)
วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 และจัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 และจัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (12)
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 (17)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี (39)
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560
เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2560 (40)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ (41)
งานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
งานมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 (42)
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (32)
พิธีปิดกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง วันที่ 7 กันยายน 2560
พิธีปิดกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง วันที่ 7 กันยายน 2560 (25)
กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2560
กิจกรรมทำบุญสหกรณ์ฯ วันที่ 9 กันยายน 2560 (23)
กิจกรรมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560
กิจกรรมประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ วันที่ 27 สิงหาคม 2560 (16)
ประขุมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์
ประขุมเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อการบริหารงานสหกรณ์ (34)
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง "ออมทรัพย์ครูปัตตานีเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560" วันที่ 4 กันยายน 2560 (35)
สหกรณ์มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต
สหกรณ์มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์แก่ทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต (17)
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2560
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ประจำปี 2560 (28)
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560
งานจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 (141)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2560
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 5-10 พ.ค. 2560 (47)
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ (4)
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิก เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2560 (8)
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
วันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (15)
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต (4)
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันฑ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันฑ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา (16)
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 (27)
ประชุมจัดทำรายงานประจำปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสินสมุทร ชั้น 2 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา
ประชุมจัดทำรายงานประจำปี 2559 และการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เมื่อวันที่ 10-12 ธันวาคม 2559 ณ ห้องสินสมุทร ชั้น 2 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา (14)
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ ปี 2559
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกบำนาญ ปี 2559 (37)
งานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2559
งานแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการประจำปี 2559 (130)
พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง
พิธีปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิง (42)
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด
พิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลนักเรียนหญิงอายุไม่เกิน 12 ปี และไม่เกิน 15 ปี ระดับจังหวัด (25)
ประชุมกฏหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประชุมกฏหมายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (13)
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559
พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 (23)
มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดโครงการดีเด่นในโรงเรียน
มอบเงินสนับสนุนแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในการจัดโครงการดีเด่นในโรงเรียน (2)
ประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559
ประชุมที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 (9)
ภาพทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด วันที่ 24 พ.ค. 59
ภาพทำบุญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด วันที่ 24 พ.ค. 59 (27)
ภาพกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 3
ภาพกิจกรรมจตุสหกรณ์สัมพันธ์ชายแดนใต้ครั้งที่ 3 (20)
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก(ทั่วไป) ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2559
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก(ทั่วไป) ระหว่างวันที่ 19-24 เมษายน 2559 (53)
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์ฯ
ประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ วันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ สหกรณ์ฯ (19)
ภาพกิจกรรมจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปี 2559
ภาพกิจกรรมจัดทำแผนปฎิบัติงานประจำปี 2559 (25)
Go to top