แสดง # 
# ชื่อ
1 งานแสดงมุทิตาจิต สมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
2 พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
3 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 23/2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ตำแหน่ง “ผู้จัดการ”
4 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 5/2566
5 สุขสันต์วันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือน สิงหาคม
6 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
7 21 สิงหาคม 2566 ดร.ประจักษ์ ชูศรี ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมวางพวงรีดเพื่อเคารพศพและมอบช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
8 วันแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566
9 แจ้งวันปิดทำการ วันจันทร์ ที่ 14 สิงหาคม 2566
10 การคัดแยกทุนบุตรสมาชิก ประจำปี 2566

หน้า 1 จาก 28

Go to top