แสดง # 
# ชื่อ
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อประธานกลุ่มสมาชิกและผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565
2 สถานที่เลือกตั้งประธานกลุ่มและผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565
3 18 พฤศจิกายน 2565 นายอุดมเกียรติ รักทรัพย์ ประธานฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้จัดการ ร่วมวางพวงรีดเพื่อเคารพศพและมอบช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม
4 การเลือกตั้งประธานกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก ประจำปี 2565
5 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ที่ 19/2565 เรื่อง การให้เงินกู้สินเขื่ออเนกประสงค์ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2)
6 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ.2565 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2565
7 แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์ฯ 24 ตุลาคม 2565
8 แจ้งวันปิดทำการสหกรณ์ฯ 13-14 ตุลาคม 2565
9 สุขสันต์วันเกิด สมาชิกที่เกิดเดือน กันยายน
10 นายศุภชัย ศักดิ์แก้ว ประธานกรรมการ ได้เสียชีวิต ด้วยโรคหัวใจหยุดเต้น

หน้า 1 จาก 23

Go to top