ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2560 และประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 18-19 กุมภาพันฑ์ 2560 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
dsc06639
dsc06640
dsc06641
dsc06642
dsc06659
dsc06664
dsc06667
dsc06681
dsc06684
dsc06685
dsc06692
dsc06695
dsc06701
dsc06703
dsc06714
dsc06725
 
 
Go to top