วันที่ 3-4 มีนาคม 2561 ประชุมปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปี 2561-2564 และจัดแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2561 ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
pntsc_610304_01
pntsc_610304_02
pntsc_610304_03
pntsc_610304_04
pntsc_610304_05
pntsc_610304_06
pntsc_610304_07
pntsc_610304_08
pntsc_610304_09
pntsc_610304_10
pntsc_610304_11
pntsc_610304_12
 
 
Go to top