โครงการแสดงมุทิตาจิตสมาชิกเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 กันยายน 2561 ณ โรงแรม ซี.เอส ปัตตานี จำนวนสมาชิกผู้เกษียณทั้งหมด 222 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 191 ราย
pntsc_610922_01
pntsc_610922_02
pntsc_610922_03
pntsc_610922_04
pntsc_610922_05
pntsc_610922_06
pntsc_610922_07
pntsc_610922_08
pntsc_610922_09
pntsc_610922_10
pntsc_610922_11
pntsc_610922_12
pntsc_610922_13
pntsc_610922_14
pntsc_610922_15
pntsc_610922_16
 
 
Go to top