สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.) กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.)  ด้วยสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ช์ครูไทย (สสอค.)  กำหนดโครงการเยี่ยมสหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์ประสานงานเขตภาคใต้  ระหว่างวันที่  19-20 กรกฎาคม  2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าศูนย์ประสานงาน และเมื่อวันที่  19 กรกฎาคม 2561 ทาง สสอค. ได้เข้าเยี่ยมศูนย์ประสานงานที่ สอ.ครูปัตตานี  จก.

dsc02189
dsc02198
dsc02204
dsc02210
dsc02222
dsc02228
 
 
Go to top