การสัมมนาทางวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง " เตรียมความพร้อมกับ พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับใหม่" โดยมีอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

pntsc_611213_01
pntsc_611213_02
pntsc_611213_03
pntsc_611213_04
pntsc_611213_05
pntsc_611213_06
pntsc_611213_07
 
 
Go to top