ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
pntsc_620310_01
pntsc_620310_02
pntsc_620310_03
pntsc_620310_04
pntsc_620310_05
pntsc_620310_06
 
 
Go to top