การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (สมาชิกทั่วไป) ระหว่างวันที่ 21 - 26 เมษายน 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ ในวันที่ 11. เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
17766
38326
38327
38328
38330
 
 
Go to top