คณะกรรมการสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ " สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก"

พร้อมรับกล้าไม้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.62 ณ บริเวณภายในสำนักงานสหกรณ์จังหวัด

40605
40608
40629
40646
40654
40657
 
 
Go to top