วันที่ 28 พ.ค. 62 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก

วันที่ 28 พ.ค. 62 คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกในโครงการสวัสดิการผู้ป่วยในและผู้ป่วยติดเตียงและได้มอบเงินสวัสดิการแก่สมาชิก ได้แก่
- อำเภอมายอ นายลอย พรหมณี เลขที่สมาชิก 02172 สังกัดบำนาญเขต 2 หักธนาคาร
- อำเภอสายบุรี นางอฑิภา เพ็งเอียด เลขที่สมาชิก 10057 สังกัดบำนาญเขต 2 หักธนาคาร
- อำเภอปานาเระ นายคุณศักดิ์ ยอดจันทร์ เลขที่สมาชิก 06644 สังกัดบำนาญเขต 2 หักธนาคาร

 

176548-n
176551-n
176555-n
 
 
Go to top