การประชุมประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมมหาลาภ สหกรณ์ฯ เพื่อรับทราบข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการชี้แจงการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562
213838
213839
213840
213841
 
 
Go to top