วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์ ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

วันที่ 13  มิถุนายน  2562 ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ กรรมการ  ที่ปรึกษา  ผู้ตรวจสอบกิจการ  ประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ฯ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แขกผู้มีเกียรติ และสมาชิกสหกรณ์  ร่วมงานพิธีเปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด (ชั้นล่าง)  ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี  จำกัด  เพื่อเปิดให้บริการและอำนวยความสะดวกการเงินและอื่นๆ กับสมาชิกสหกรณ์ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร  ที่ปรึกษาด้านนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด

pntsc_620613_01
pntsc_620613_02
pntsc_620613_03
pntsc_620613_04
pntsc_620613_05
pntsc_620613_06
pntsc_620613_07
pntsc_620613_08
pntsc_620613_09
pntsc_620613_10
pntsc_620613_11
pntsc_620613_12
pntsc_620613_13
 
 
Go to top