วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และสัมมนาชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ ณ โรงแรมโบ๊ทลากูน รีสอร์ท อ.เมือง จ.ภูเก็ต
pntsc_620727_01
pntsc_620727_02
pntsc_620727_03
pntsc_620727_04
pntsc_620727_05
pntsc_620727_06
pntsc_620727_07
pntsc_620727_08
pntsc_620727_09
pntsc_620727_10
pntsc_620727_11
pntsc_620727_12
pntsc_620727_13
pntsc_620727_14
 
 
Go to top