การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ (บำนาญ) ระหว่างวันที่ 3- 8 ตุลาคม 2562 เพื่อรับหลักการ การไปศึกษาดูงาน ครั้งนี้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.ณ. ห้องประชุมชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด
57170
57171
57172
57173
 
 
Go to top