วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องใน วันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 ณ ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดงานเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
pntsc_630226_01
pntsc_630226_02
pntsc_630226_03
pntsc_630226_04
pntsc_630226_05
pntsc_630226_06
pntsc_630226_07
pntsc_630226_08
 
 
Go to top