วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นางรอซนานี สันหมุด สหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล เข้าตรวจแนะนำและประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลในเบื้องต้นของสหกรณ์อมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ครั้งที่ 1/2563
pntsc_630515_01
pntsc_630515_02
pntsc_630515_03
pntsc_630515_04
pntsc_630515_05
pntsc_630515_06
 
 
Go to top