การรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

ขยายขนาดตัวอักษร :

      ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด มีความประสงค์จะรับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 เพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงิน และการดำเนินงานของสหกรณ์ โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบ

      ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชี โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด เลขที่ 31/4 หมู่ที่ 4 ถนนหนองจิก ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 073-336209, 073-337070 ในวันและเวลาทำการ

 

Go to top