สสอค.

ขยายขนาดตัวอักษร :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  -> กดลิงค์ไปเว็บไซต์ <-

ข้อมูล / ประกาศข่าว
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 download
2. สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 download
3. ประกาศ แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562 download
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.) download
5. ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. download
ุ6. แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2563 download
7. การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (ล่วงหน้า) เพิ่มเติม download
8. ใบสมัครสมาชิกประเภทสามัญ download
9. หนังสือให้คำยินยอมในการแสดงเจตนาการรับเงินสงเคราะห์ และการหักเงิน download
10. แบบคำรับรองสุขภาพตนเอง download
11. การใช้ใบรับรองแพทย์และการรับรองสุขภาพตนเอง เพื่อเป็นเอกสารสมัครเข้าเป็นสมาชิก download
12. สสอค. ประกาศรับสมัครสมาชิก ปี 2563 download
Go to top