สสอค.

ขยายขนาดตัวอักษร :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)  -> กดลิงค์ไปเว็บไซต์ <-

ข้อมูล / ประกาศข่าว
ดาวน์โหลด
1. ประกาศรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2561 download
2. สารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2561 download
3. ประกาศ แจ้งกำหนดอัตราเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ สำหรับปีบัญชี 2562 download
4. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกสหกรณ์ฯ (สสอค. และ สส.ชสอ.) download
5. ประกาศรับสมัครสมาชิก สสอค. download
Go to top